NUME PROIECT:

„Dezvoltarea capacității CDI pentru obținerea de produse textile tricotate funcționale in scopul creșterii competitivității firmei DATSA TEXTIL SRL prin inovare”/ CareKnits

BENEFICIAR:

SC DATSA TEXTIL SRL

PARTENER:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielărie – INCDTP

OBIECTIV GENERAL:

al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității activității întreprinderii SC DATSA TEXTIL SRL prin cercetare dezvoltare-inovare (CDI) desfășurata in parteneriat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielărie – INCDTP si dezvoltarea de noi procese si produse pentru firma si sectorul textil din Romania.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  1. OS1 – Creșterea capacității de cercetare – dezvoltare – Inovare a DATSA TEXTIL SRL pentru realizarea de produse textile tricotate funcționale prin dezvoltarea unei noi tehnologii de tricotare 3D a dispozitivelor de susținere tip orteză, adaptate diferitelor zone ale corpului și implementarea ei in producție in scopul diversificării activității prin noi produse oferite pe piața
  2. OS2 – Creșterea capacității de cercetare – dezvoltare – Inovare a DATSA TEXTIL SRL pentru realizarea de produse textile tricotate funcționale prin dezvoltarea unei noi tehnologii de finisare ecologica a produselor de îmbrăcăminte tricotate și a dispozitivelor de susținere (orteze) și implementarea ei în producție în scopul diversificării activității prin oferirea pe piața de produse cu caracteristici tehnice noi sau îmbunătățite
  3. OS3 – Creșterea competitivității firmei într-un domeniu de specializare inteligenta cu tradiție în Romania prin dezvoltarea capacității inovative a firmei
  4. OS4 – Dezvoltarea abilitaților de inovare de produs și proces a personalului Datsa Textil SRL.
  5. OS5 – Construirea unui portofoliu de produse inovative a Datsa Textil SRL prin implementarea tehnologiilor de fabricație dezvoltate in proiect și introducerea acestora în producție

COD MYSMIS:

121567

VALOAREA TOTALĂ:

7.123.245,71 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 3.902.886,11 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național 688.744,56 lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 1.836.695,84 lei și valoarea neeligibilă inclusiv TVA 694.919,20 lei)

DATA ÎNCEPERII:

01.01.2022

DATA FINALIZĂRII:

31.12.2023

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.